زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

پروژه فارابی طرح نیشکر

مشخصات پروژه

فارابی طرح نیشکر

شرکت زارع استیل

لرستان

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

۱۳۹۱/۳/۲۰

توضیحات پروژه

پروژه سازه فلزی با تناژ ۱۸۰۰ تن ـ ساخت و نصب توسط شرکت زارع استیل

 کارفرما : شرکت فالق صنعت ـ شرکت ماشین سازی لرستان