زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

پروژه اسکلت فلزی سیمان

مشخصات پروژه

پروژه سیمان

شرکت زارع استیل

...

...

...

توضیحات پروژه

ساخت و نصب سازه فلزی به تناژ ۸۰۰ تن اسکلت فلزی در پروژه‌های سیمان

کارفرما : جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت