زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

پروژه مجتمع تجاری کرمان

مشخصات پروژه

مجتمع تجاری کرمان

شرکت زارع استیل

کرمان

۱۳۸۸/۱۱/۲۰

۱۳۹۰/۵/۲۰

توضیحات پروژه

پروژه سازه فولادی با تناژ ۱۰۰۰ تن ـ مجتمع تجاری کرمان

کارفرما : شرکت مهاب مکانیک