زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

پروژه پل شمس عرب


مشخصات پروژه

  • کاربری پروژه:

پل شمس عرب

  • سازنده:

شرکت زارع استیل

  • موقعیت مکانی:

محور دو گنبدان – بهبهان

  • تاریخ شروع:

۱۳۷۲/۱۱/۲۰

  • تاریخ اتمام:

۱۳۷۳/۰۵/۲۰

توضیحات پروژه

اجرا و اتمام پروژه شمس عرب به طول ۶۶ متر سازه تیرورق و کمپوزیت   واقع در محور دوگنبدان ـ بهبهان

کارفرما : معاونت فنی و راهسازی وزارت راه و ترابری