زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

سوله تعمیرگاه سیکل ترکیبی جهرم​

مشخصات پروژه

سوله تعمیرگاه سیکل ترکیبی جهرم

شرکت زارع استیل

جهرم

۱۳۹۵/۰۱/۲۰

۱۳۹۶/۲/۲۰

توضیحات پروژه

ساخت و نصب سازه فولادی سوله تعمیرگاه در بخش نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

کارفرما : شرکت نصب نیرو